כוריזיה בקבוקית * Chorisia insignis

כוריזיה בקבוקית * Chorisia insignis