לגרסטרמיה הודית * Lagerstroemia indica

לגרסטרמיה הודית * Lagerstroemia indica