שוטיה רחבת-עלים*מצע עלים (חוות הנוי-גן בוטני)*(צילום: דברת שוואב)