.

מידע כללי

חוות הנוי נוסדה בשנת 1949, פרי יוזמתו של דוד צירקין צפריר ז"ל, כתחנה לפיתוח צמחיית נוי ותרבות אקלום ריבוי צמחים והדגמה.
צמחים אלה הובאו מכל קצוות תבל ונשתלו בגן החווה למעקב ולבחינת התאמתם לתנאי הארץ ותפקודם בגן הנוי הישראלי.

רות בנימין ז"ל יישמה את רעיונו והפכה את המקום לגן קסום שבו ניתן להכיר את הצמח בהתפתחותו ובבגרותו, את תכונותיו הבוטניות, את צורתו ואת התפקיד השימושי שלו בגן הנוי. מאז ועד היום התעשרה צמחיית הנוי בארץ במאות מינים שאוקלמו בחוות הנוי בחסות מנהל המחקר במשרד החקלאות והופצו בגנים.

שטח הגן כ- 50 דונם ובו גן הדגמה לצמחי-נוי ותרבות, ובו מינים רבים ומיוחדים של עצים, שיחים, מטפסים, צמחי כיסוי המשמשים במגוון שימושים בגן הנוי הפרטי והציבורי.
חוות הנוי משמשת כיום כגן הדגמה לצמחי נוי ותרבות שבחובו מינים שונים של צמחים ייחודיים אשר הובאו מכל קצוות תבל, אוקלמו והופצו במשתלות השונות בארץ, וחלקם אף ייחודים לגן זה בלבד. בחוות הנוי נמצאים כיום עצים בוגרים רבים בעלי ערך היסטורי, גנני ובוטנאי חשוב, המהווים את הפרטים הראשונים בארץ שמהם נאסף חומר ריבוי והופץ ברחבי הארץ, ועל-כן קיימת חשיבות רבה לשימור הגן והנכס הצמחי שבו.

הגן עומד לרשות הציבור לביקור, ללמידה, להתבוננות ולהנאה באופן אישי, ומהווה מרכז הכשרה ארצי ללימודי מקצועות הגינון, גננות-נוי, אקולוגיה וסביבה. במתחם שירותים מסודרים, כיתות לימוד, אינטרנט אלחוטי חינם, ופינות ישיבה מוצלות.

מטרות מרכזיות של הגן:

*גן בוטני וגן הדגמה לצמחי-נוי ותרבות
*שימור מיני צמחים מכל קצוות תבל
*מכרז הכשרה למקצועות הגינון-גננוּת ונוי, אקולוגיה וסביבה
*גן הדגמה לשימוש נכון בצמחייה במרחב הגנני
*תצפיות איסוף והעברת מידע לציבור

הרשמה למועדון חוות הנוי