סטנוקרפוס הגלגלים * Stenocarpus sinuatus

סטנוקרפוס הגלגלים * Stenocarpus sinuatus