הסיפור שלנו

.
.

גן בוטני-חוות הנוי

הסיפור שלנו


הגן הבוטני-חוות-הנוי משתרע על שטח של כ-50 דונם, ובשנת 2009 אף הוכרז רשמית ע"י שר החקלאות כ"גן בוטני רשום".
 
כיום משמש הגן הבוטני-חוות הנוי כגן הדגמה לצמחי נוי בעל ערך היסטורי, בוטני וגנני רב שבחובו מינים שונים של צמחים ייחודיים, צמחים אשר הובאו מכל קצוות תבל, אוקלמו והופצו במשתלות השונות בארץ, וחלקם אף ייחודים לגן זה בלבד.
בגן נמצאים כיום עצים בוגרים רבים בעלי ערך היסטורי, גנני ובוטנאי חשוב, המהווים את הפרטים הראשונים בארץ שמהם נאסף חומר ריבוי והופץ ברחבי הארץ, חלקם כבר הפכו, כמובן, לחלק מהנוף הישראלי.

הרחבה המרכזית של הגן מתפארת בשדרת מיני פיקוסים ענקיים ונראה שבחלק מהם השורשים מטפסים על גזע העץ העבות. בהמשך ינבוט לבן עם גזע ענק, דולב קליפורני עם צבעי השלכת היפים ועוד מינים רבים של שיחים ועצים בוגרים המתאימים לגידול בגן הפרטי של כולנו, כולם בוגרים ובני עשרות שנים.
הייחודיות של הגן הייתה מראשית ימיו לייבא צמחים מן העולם, בעיקר עצים ושיחים, לצורך איקלומם בארץ. הדבר כרוך במעקב צמוד אחר גדילת הצמח, צרכי ההשקיה וצרכים אחרים שלו, ולימוד התנהגותו החל מהשתילה ועד לבגרות. בצורה זו רוכשים את הידע והיכולת להמליץ על הדרך הטובה ביותר, אם בכלל, לשלב את הצמח בנוף הנוי הישראלי.

מיני הצמחים ובמיוחד העצים בגן גדלים בצורתם המקורית ואינם עוברים עיצוב "מאולץ", אלא לצורך תחזוקה בלבד, ולכן ניתן לראות בגן את הצמח בגודלו וצורתו האופיינית לו.
בגן גם מנסים למצוא פתרון למפגעי עצים מתוך הגישה שגורלו של עץ אינו כריתה ומנסים בכל דרך אפשרית לחזק ולייצב את העץ, דוגמאות רבות לחיזוק וטיפול בעצים בוגרים ניתן למצוא בגן. רבים הם מתכנני הנוף, גננים, בוטנאים המגיעים לגן לצורך התבוננות, מעקב ולמידה מהניסיון הרב שנצבר בגן לאורך השנים.

בחוות הנוי נאספו במהלך השנים עשרות צמחים "יובשניים" הגדלים באזורים יבשים באוסטרליה ונרכש ניסיון לא מבוטל בגידולם. היובשניים גדלים ופורחים גן בשלל צבעים מרהיבים, וכל זאת ב-200 מ"מ גשם לשנה ואף פחות מזה. עוד בגן נוכל להתפעל ממיני עצי דקל השונים עם גזעים משוננים ופירות מיוחדים, ממינים שונים של "סוקולנטים" ומאוסף צמחי האלואי (אלוורה) הנמצא במרכזו של הגן.

הגן הבוטני-חוות הנוי
~ הסברים וקריינות פרופ' עמרם אשל (אוצר הגן)

.