קורימביה לימונית * Corymbia citriodora

קורימביה לימונית * Corymbia citriodora

קורימביה לימונית * Corymbia citriodora